06 03 2008

Основні запитання та відповідіНам часто задають одні і тіж запитання. Ось вибірка запитань і відповіді на них:

Існують три умови отримання молодіжного кредиту: вік кандидата не старше 30 років включно (для одинаків – 28 років включно); перебування на квартирному обліку; платоспроможність кандидата (постійне місце роботи).

На скільки років надається кредит?

Молодіжний кредит надається на термін до 30 років.

Яким є механізм отримання кредиту?

Механізм фінансування молодіжного житлового будівництва передбачає надання кредитів молодим сім’ям, у яких вік подружжя не перевищує 35 років включно, а також самотнім громадянам до 35 років включно. Кредит має погашатися протягом 30 років після отримання житла. При цьому родина, що не має дітей, виплачує три відсотка річних до моменту народження дитини (перший внесок складає три відсотка). Народження однієї дитини дає право на безвідсотковий кредит. Позичальникові, який має двох дітей, держава сплачує 25 відсотків суми кредиту, а тим, у кого є троє чи більше малюків – 50%.

Як визначається розмір молодіжного кредиту?

Розмір кредиту визначається, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю і середня вартість будівництва одного квадратного метра житла (за даними Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України для кожного регіону).

Яким саме законодавчим актом підкріплюється молодіжне кредитування?

Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 29 травня 2001 року №584.

Чи повинен позичальник вносити під заставу своє майно, для того, щоб отримати кредит?

Позичальник вносить під заставу тільки побудоване йому житло і з юридичної точки зору оформлене як приватна власність позичальника для забезпечення погашення зобов’язань за кредитом.

Коли починається погашення кредиту і виплата відсотків по ньому?

Кредит позичальник починає погашати після отримання документів на право власності та оформлення застави, так само і виплата відсотків за користування цим кредитом.

Як відбувається погашення молодіжного кредиту позичальником?

Погашення кредиту позичальником проводиться рівними частинами до останнього дня місяця звітного кварталу.

Які наслідки у разі відмови від кредиту?

При відмові від молодіжного кредиту кредитна угода між регіональним відділенням та позичальником розривається, позичальнику повертається перший внесок та гроші, сплачені ним у рахунок погашення кредиту, крім відсотків за користування ним та пеня, а також страховий внесок.

Чи передбачається в майбутньому збільшення віку учасників програми?

Такі пропозиції розглядаються, але слід сказати, що у ряді держав віковий ценз ще менший – 26-28 років. Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року №1065 встановлено для молодих учених вік до 35 років.

Чому курс долара незмінний, а ціна на квадратний метр житла збільшується?

Ціни квадратного метра житла регулюються Держбудом України. Фонд щоквартально отримує від Держбуду відповідні дані.

Чи не можна зробити реконструкцію (капремонт) у квартирі (будинку)?

Згідно зі ст. 10 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” молоді сім’ї та молоді громадяни можуть одержувати за рахунок бюджетних коштів пільгові довгострокові державні кредити на будівництво і придбання жилих будинків і квартир, на оплату вступних пайових внесків при вступі до молодіжних житлових комплексів, житлово-будівельних кооперативів, а також на обзаведення домашнім господарством.

Чому, коли у складі сім’ї один з членів не підпадає під умови кредиту за віком, сім’я у повному складі не може бути учасником програми молодіжного кредитування?

Згідно з п. 2 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001року № 584 кандидат – молода сім’я, яку в правовідносинах, що виникають відповідно до цього Положення, представляє чоловік чи дружина, або одинокий молодий громадянин (громадянка), які згідно із законодавством мають право на отримання кредиту і подали відповідні документи консультаційному центру. Громадянин, який перебуває на квартирному обліку в одній області, але мешкає і працює в іншій, не може бути учасником програми?

Чому молодих самотніх громадян обмежують нормативним метражем?

Згідно з п. 20 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001року № 584 розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) визначається регіональним відділенням Фонду, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю (далі – нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитної угоди, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати його середньої вартості, що склалася в регіоні відповідно до даних Держбуду. Ця норма встановлена як для одиноких молодих громадян, так і для молодої сім’ї.

Чому відсутня можливість комплектації квартири за власним смаком та бажанням?

Будівельна організація згідно з проектно-кошторисною документацією визначає вартість одного квадратного метра житла, виходячи із тої комплектації, яка розрахована в кошторисі. При згоді з підрядною організацією можлива заміна комплектації квартири без зміни розміру кредиту та вартості одного метра квадратного житла.

Чому неможливе перепланування помешкання на періоді будівництва?

Перепланування квартири можливе при зміні проекту, при цьому можлива зміна площі квартири, що тягне за собою додаткові витрати будівельника і відповідно зміна вартості одного квадратного метра. Недотримання встановленого порядку перепланування житла тягне за собою неможливість його здачі державній приймальній комісії в експлуатацію і відповідно неможливість заселення в збудовану квартиру.

Молода одинока громадянка є опікуном своєї неповнолітньої сестри. Чи можливе надання кредиту, як для неповної сім’ї з двох осіб (враховуючи пільгу передбачену для сім’ї з дитиною)?

Згідно з п. 3 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001року № 584 право на отримання кредиту мають молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

 • сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 30 років включно;
 • неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 30 років включно має неповнолітніх дітей (дитину);
 • одинокі молоді громадяни віком до 28 років включно.
  Молоді вчені, подружжя, у якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповні сім’ї, в яких мати або батько є молодим вченим, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання кредиту до досягнення молодими вченими віку 35 років включно, якщо вони є громадянами України, працюють на державних підприємствах, у державних науково-дослідних (науково-технічних) установах та організаціях, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III – IV рівня акредитації на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р. N 1571 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2103), або навчаються за денною формою в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

  Два позичальника, які раніше незалежно один від одного одержали молодіжні кредити, одружуються. Чи можливо вирішення житлового питання щодо об’єднання житлової площі?

  Не варто об’єднувати кредити, оскільки при отриманні кожним окремо одиноким молодим громадянам додається по 20 кв. метрів площі, на сім’ю ж додається 20 кв. метрів тільки один раз.

 • Чи мають право на отримання молодіжного кредиту громадяни, що живуть громадянським шлюбом?

  Ні, на них умови надання молодіжного кредиту не розповсюджуються.

  Якими пільгами при отриманні молодіжного кредиту користуються мешканці сільської місцевості?

  Позичальникові, який проживає у збудованому (реконструйованому) за рахунок кредиту індивідуальному будинку у сільській місцевості, за умови його постійної роботи у сільськогосподарському виробництві, на підприємствах переробної та інших галузей АПК, що функціонують у сільській місцевості, в соціальній сфері с5ела та органах місцевого самоврядування на селі, в порядку, встановленому законодавством, погашається 25% суми наданого кредиту. Пільги за користування кредиту надаються позичальникам з дати подання необхідних документів.

  Якщо мене не влаштовуватимуть умови кредиту, чи можу я відмовитися від погашення?

  Якщо позичальник відмовляється від погашення кредиту на будь-якому етапі дій кредитної угоди, ця угода розривається у порядку, визначеному кредитною угодою. При цьому позичальнику, згідно з умовами кредитної угоди, повертається попередній внесок та кошти, сплачені ним у порядку повернення кредиту, крім відсотків за користування кредитом та страхового внеску.

  Чи зможу я в разі виникнення такої можливості достроково виплатити суму молодіжного кредиту?

  За бажанням позичальника може передбачатися можливість дострокового погашення кредиту. Установи не мають права чинити перешкоди у наданні позичальникові права на дострокове погашення кредиту і сплати відсотків за користування ним.

  Якщо у нашій сім’ї народиться ще одна дитина, чи зможемо ми користуватися відповідними пільгами?

  Якщо у складі сім’ї позичальника сталися зміни, які дають йому право на отримання пільг, він подає регіональному відділенню фонду відповідну заяву та документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни. На підставі цих документів та відповідно до положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям на будівництво житла, до кредитної угоди вносяться зміни із зазначенням обсягів щоквартальних платежів за кредитом і відсотків за користування ним.

  Виходячи з яких нормативів площі житла визначається розмір кредиту?

  Розмір кредиту визначається, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. м на сім’ю, вартості будівництва житла за цінами, що діють під час складання кредитної угоди та витрат на страхування в період будівництва житла. При цьому розрахункова вартість 1кв.м житла не повинна перевищувати його середньої вартості, що склалася в регіоні відповідно до даних Держбуду.

  Розмір кредиту, що надається позичальнику для будівництва (реконструкції) індивідуального будинку та господарських приміщень у сільській місцевості, може бути збільшений на 30% суми, обчисленої відповідно до нормативної площі.

  У разі перевищення нормативної площі та (або) розрахункової вартості будівництва житла встановленої кредитною угодою, позичальник протягом 5 днів після укладення угоди сплачує за власний рахунок вартість будівництва (реконструкції) понад нормативної площі житла та (або) різниці між фактичною вартістю житла і вартістю, встановленою кредитною угодою, а також додаткові витрати на страхування.

  Чи є у нашої сім’ї перспективи на отримання молодіжного кредиту, якщо і чоловікові, і дружині понад 30 років?

  (Стосується мешканців Полтавської області) Керуючись ст. 43 закону про місцеве самоврядування в Україні, ст. 10 закону про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, та на виконання рішення сесії обласної ради від 2.12.99 “Про додаткові заходи щодо реалізації довгострокового кредитування молодих сімей для житлового будівництва області” обласною радою затверджене Положення “Про порядок надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво, придбання, реконструкцію та ремонт житла” в якому визначено право на одержання пільгового довгострокового кредиту на будівництво житла, користуються сім’ї та одинокі громадяни, а саме: сім’я, в якій вік чоловіка та дружини до 35 років включно; неповна сім’я, в якій мати або батько віком до 35 років включно, має неповнолітніх дітей; одинокі молоді громадяни, віком до 30 років; Кредити надаються за рахунок місцевих бюджетів.

  Коли починається погашення молодіжного кредиту, з якою періодичністю?

  Погашення кредиту і сплата відсотків за користування ним здійснюється позичальником з дати реєстрації свідоцтва про право власності на збудоване житло. Платежі за користування кредитом, вносяться порядком, визначеному кредитною угодою, щокварталу, до останнього дня місяця звітного кварталу.

  Чи залишається остаточною сума кредиту?

  Якщо фінансування будівництва здійснюється поетапно, сума кредиту може уточнюватися до змін вартості 1 кв. м житла, та середньої вартості будівництва, що склалися у регіоні на час введення житла в експлуатацію.

  Чи втрачає чинність кредитна угода у випадку смерті позичальника?

  У разі смерті чи визнання у встановленому порядку позичальника недієздатним, його права і обов’язки за кредитною угодою та іпотечним договором переходять до спадкоємця або опікуна чи піклувальника, що оформляється відповідними угодами.

  Чи має право на отримання молодіжного кредиту неповна сім’я?

  Якщо сім’я складається з матері (батька) та дитини, вона має такі ж самі умови на отримання кредиту, що і повна сім’я.

  З якого моменту квартира переходить у власність позичальника?

  Квартира переходить у власність позичальника після закінчення будівництва та здачі будинка в експлуатацію.

  Яким чином потрібно підтверджувати свою платоспроможність?

  Потрібно надати довідки з місця роботи про доходи за останні 12 місяців всіх повнолітніх членів сім’ї.

  Скільки молодих сімей в Україні потребує поліпшення житлових умов?

  За статистикою, таких сімей на сьогодні близько 800 тисяч.

  Чому при оформленні документів на отримання кредиту вимагається прописка?

  Згідно з п.17 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року №584, кредит надається за умови перебування кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Таким чином, Фонд не вимагає підтвердження кандидатом його прописки.

  Чому не враховуються інші пільги (інвалід дитинства, учасник бойових дій в Афганістані, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС чи потерпілий від її наслідків тощо)?

  Для цього створені спеціальні служби, а наша програма створена, зокрема, для поліпшення демографічної ситуації в державі.

  Чому не направляються кошти з держбюджету у ті райони області, в бюджетах яких не передбачено коштів на програму кредитування житла?

  Тому що у держбюджеті немає у наявності стільки коштів, щоб надати кредит усім бажаючим і ми надаємо кредити позичальникам у ті райони області, де районні ради виділили зі свого бюджету кошти на обласну програму “Житло для молоді” (Стосується Волинської області).

  Чи можна одним внеском у рік (наприклад, у першому кварталі) сплатити загальну суму квартальних внесків року без подальшої сплати за кожний квартал окремо?

  Так, можна.

  Яку суму пропонує Кабінет Міністрів виділити наступного року на молодіжне житлове кредитування?

  Уряд пропонує виділити 70 млн. гривень, але парламентський комітет з питань бюджету при доопрацюванні проекту бюджету запропонував збільшити цю суму до 120 млн.

  Чи достатньо такої суми?

  Звичайно, ні. Фахівцями фонду підраховано, що для того, аби фінансування наступного року відбувалося більш-менш нормально, нам потрібно принаймні 250 млн. гривень. Це мінімально забезпечать потребу надання кредиту для позичальників, віковий ценз яких досягає критичного (30 років), позичальників, у яких найгостріше стоїть потреба щодо поліпшення житлових умов, а також багатодітних сімей.

  Якби така сума була виділена, скільки можна було б збудувати квартир?

  Якби бюджетне фінансування для фонду наступного року обчислювалося 250 мільйонами гривень, найближчим часом реально буде говорити про наступні досягнення. Керуючись досвідом останніх трьох років, можна з упевненістю стверджувати, що це дасть можливість залучити близько 250 млн. гривень коштів місцевих бюджетів, що разом складе близько 500 млн. гривень. А це – більше 7 тисяч квартир для молодих сімей. Зважаючи ж на те, що фондом здійснюється стратегія інвестування коштів у об’єкти незавершеного будівництва високого ступеня готовності, додатково буде введено в експлуатацію ще близько 15 тисяч квартир.

  Через який проміжок часу після відповідного звернення можна отримати кредит?

  На жаль, точної відповіді не можна дати, оскільки все залежить від надходження кредитних коштів та довжини черги.

  Чому вартість квартири, яка надається в кредит за молодіжною програмою, виходить вищою за середні ціни на ринку житла?

  Програма стосується нового житла, та й то, вартість 1 кв. метра житла не перевищує середньостатистичну вартість у більшості регіонів України.

  Чи надаються кредити на купівлю квартири з вторинного ринку?

  Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року №246 врегульовано порядок надання молодіжних кредитів на придбання житла.

  Які санкції застосовуються до тих, хто невчасно сплачує внески на погашення молодіжного кредиту?

  За прострочені платежі з позичальника сплачується пеня. При цьому позичальник зобов’язаний у 30-денний термін сплатити внесок разом із пенею.

  Який дохід сім’ї або молодої людини має бути для того, щоб стати позичальником?

  Згідно п.4 Інструкції про порядок визначення переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла платоспроможність кандидата передбачає, що за умови сплати щоквартального платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків залишок потрійного середньомісячного доходу сім’ї кандидата не може бути меншим, ніж потрійний сукупний прожитковий мінімум, згідно із Законом України про затвердження прожиткового мінімуму на відповідний рік на кожного члена сім’ї кандидата, і розраховується за формулою: П = (Сд х 3) – (Щп + В3%) >= Pmin х 3 де: П – платоспроможність; Сд – сукупний дохід сім’ї на місяць (грн.); Щп – розмір щоквартального платежу (грн.); В3% – відсотки за користування кредитом перший квартал погашення (застосовується у разі відсутності дітей); Pmin – сукупний прожитковий мінімум на кожного члена сім’ї кандидата.

  Чи можна отримати гроші на руки?

  Ні, не можна. Кредитні кошти перераховуються через банківські установи на будівельні організації.

  Чи можна нині говорити про перспективний розвиток міжнародного руху МЖК?

  Український досвід уже найближчим часом може бути використаний на теренах СНД. Так, нещодавно відзначалася 30-та річниця утворення МЖК на теренах колишнього Радянського Союзу і у Москві з цього приводу відбувся форум. Було утворено Міжнародну асоціацію молодіжного житлового будівництва Україна-Росія-Білорусь, у якої мають бути великі перспективи. Можливо, незабаром до асоціації приєднається ще ряд держав, у першу чергу – Фінляндія. Можливе також входження ще кількох європейських країн, переговори з ними вже ведуться. Таке поповнення дозволить адаптувати західноєвропейський досвід до наших умов, залучити нові інвестиції тощо.

  No responses yet

  Comments are closed at this time.

  Trackback URI |